Uitgangspunt is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Problemen die mensen hebben, hebben ook invloed op de wereld om de mens heen en ook visa versa; deze beïnvloeden elkaar.  Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:

Ten eerste, problemen die te maken hebben met je gevoelens en gedachten (psychische problemen): je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos. Ten tweede, problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen): je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je collega’s of je baas, met je partner of familie, met de Belastingdienst, de woningbouwvereniging of de gemeente. Een voorbeeld van een psychosociaal probleem: iemand voelt zich angstig of somber omdat zijn partner zich nooit aan afspraken houdt. Omdat het niet lukt het probleem zelf op te lossen, gaan die gevoelens zijn leven beheersen. Hij voelt zich gespannen en machteloos. Daardoor gaat het op zijn werk ook slechter. Hij krijgt zijn werk niet af en krijgt ruzie met zijn baas. Zo raken er meer mensen bij betrokken en worden de problemen steeds groter. Psychosociale hulpverlening is een duurzame vorm van zorg: het richt zich niet op de enkelvoudige klacht of op een enkelvoudig behandelprotocol.

Deze vorm van therapie is geschikt bij klachten die tijdelijke aard zijn en wordt alleen gedaan bij psychologisch gezonde mensen.  De therapie wordt onder andere gegeven voor mensen met de volgende klachten: Mensen die klachten van stress en overspannenheid. Mensen die last hebben van faalangst, gevoel hebben eenzaam te zijn. Mensen die conflicten hebben.

Wat ik doe met therapie is inzoomen op je probleem. Ik kijk met je hoe je het probleem ervaart, welke betekenis het voor je heeft en hoe je er mee omgaat. Dit helpt je om inzicht te krijgen in je gewoontes, overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Dit doe ik doormiddel van interventies op basis van evidance-based methodes. Doordat je dit in kaart hebt, kun je kijken wat werkt en wat niet werk. Gedachtes, gevoelens en gedragingen die niet voor je werken en bijdragen aan het probleem, kunnen we vervangen door op zoek gaan naar voor jouw werkende alternatieven. Ik help je met te reflecteren op je eigen gedrag en het volhouden van de werkende alternatieven.