Ik help mensen met problemen op het gebied van financiën, sociaal functioneren, huisvesting en dagbesteding. Dit doe ik in een begeleidingstraject. Deze begeleiding is vaak gericht op praktische vaardigheden zoals je financiën, het zoeken naar een zinvolle dagbesteding of werk en deze ook te behouden, of je huishouden organiseren.

Begeleiding is voor mensen die het moeilijk vinden hun financiële situatie op orde te krijgen en hier hulp bij nodig hebben. Mensen die niet weten hoe ze hun huishouden moeten organiseren. Mensen die moeilijk aan een baan of andere dagbesteding kunnen komen en hier ondersteuning in nodig hebben. Of mensen die ondersteuning nodig hebben om omgaan met instanties of het leggen van contacten met andere mensen.

In het eerste gesprek bespreken we wat je hulpvraag is en verwachtingen zijn. Ik ga met je onderzoeken aan welke doelen je wilt werken. Als dit helder is, ga ik je ondersteunen in het bereiken van de doelen. Deze gesprekken doe ik bij je thuis. Ik kan je ook begeleiden in gesprekken met instanties. Dit zal altijd met toestemming van jou zijn.